Vivaldi a Vrchlabí

Vrchlabské hudební slavnosti

Hrabě Václav Morzin, díky kterému byl dostavěn vrchlabský Augustiniánský klášter, byl velkým vzdělancem, milovníkem a znalcem umění, které také bohatě podporoval. V Praze nechal například postavit Morzinský palác na Malé Straně. Zvláštní pozornost věnoval hudbě. V jeho kapele působila celá řada vynikajících muzikantů první poloviny 18. století a vrcholem umělecké činnosti hraběte Morzina byl kontakt s Antoniem Vivaldim. Právě Morzinovi byla totiž roku 1725 věnována Vivaldiho sbírka Il cimento dell' armonia e dell' inventione op. 8, která obsahuje mimo jiné houslové koncerty Le quattro stagioni – Čtvero ročních období.

Roku 1725 v Amsterdamu vydaná sbírka obsahuje toto sdělení…

Hrabě Morzin a Vivaldi

,,Nejjasnější pane, když jsem pomyslel na uplynulou řadu let, po něž se těším výjimečné cti sloužit Vaší Nejvyšší Jasnosti jako hudební mistr v Itálii, zastyděl jsem se, když jsem si uvědomil, že jsem Vám ještě nepodal důkaz hluboké úcty, kterou k Vám chovám; pročež jsem se rozhodl vytisknout předkládaný́ svazek, abych jej poníženě složil k nohám Vaší Nejvyšší Jasnosti. Snažně prosím, nebuďte udiven, že mezi těmito několika málo skromnými koncerty Vaše Nejvyšší Jasnost najde též Čtvero ročních dob, které se již tak dlouho těší šlechetné přízni Vaší Nejvyšší Jasnosti… ´´
Vaší Nejvyšší Jasnosti nejponíženější, nejoddanější a nejvěrnější služebník
Antonio Vivaldi

Vrchlabské hudební léto

Vrchlabské hudební léto

Po svém skonu byl hrabě Václav Morzin pochován v rodové hrobce v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí. V kostele se konají pravidelné letní nedělní koncerty v rámci již tradičního Vrchlabského hudebního léta. Zaposlouchejte se, jako hrabě Václav Morzin, do bohulibých tónů klasické hudby.

Klášterní koncerty mají jasnou dramaturgickou koncepci – špičkoví interpreti, perfektní hudební aranžmá a evropské, popř. světové koncertní zkušenosti. Zároveň však, vzhledem k úzké spolupráci se Základní uměleckou školou Karla Halíře, dostávají v programu svůj prostor i mladí hudebníci vzešlí z vrchlabské hudební školy. Součástí Vrchlabského hudebního léta je i zářijový koncert připomínající houslového virtuosa a vrchlabského rodáka Karla Halíře a srpnový koncert Vivaldi & Morzin in Memoriam.

Navštivte klášterní kostel

Kostel sv. Augustina

V létě je kostel sv. Augustina pravidelně otevírán veřejnosti od úterý do neděle od 10 do 15 hodin. Mimo toto období jsou nejzajímavější a běžně uzavřené památky Vrchlabí společně s kostelem sv. Augustina dostupné díky komentovaným prohlídkám s průvodcem, jejichž výchozím bodem je regionální vrchlabské infocentrum.

Virtuální prohlídka zámku s Vivaldiho hudbou

Hala vrchlabského zámku

Projděte si interiéry zámku, dozvíte se, na co se jednotlivé místnosti používají, jaké historické milníky má zámek za sebou nebo kdo se o nynější podobu zámku zasloužil. Prohlídkou vás i s výkladem provede pan starosta. Pojďte nahlédnout.

Dokumentární film o hudebním přátelství vrchlabského hraběte Václava Morzina a skladatele Antonia Vivaldiho

byl natočen v roce 2018 a představuje unikátní propojení těchto dvou významných osob a krkonošského města Vrchlabí. V dokumentu nemůže chybět hudba tohoto italského génia, slova autora knihy Hudebníci hraběte Morzina Václava Kapsy, ale uvidíte také město Vrchlabí ve střídání čtvera ročních dob a klášter sv. Augustina (nekropoli hraběcího rodu Morzinů) v době konání festivalu Vrchlabské hudební léto. Slovem doprovází Viktor Preiss. Film lze shlédnout online, je obohacen cizojazyčnými titulky (v angličtině, němčině a italštině) a v regionálním infocentru je DVD s dokumentem také ke koupi.