Historie a současnost

Letecký pohled na Vrchlabí

Město Vrchlabí leží uprostřed horského masivu Krkonoš a je branou do celého pohoří a křižovatkou důležitých silničních tahů. Má zhruba 13 tisíc obyvatel. Rozkládá se na rozloze 2 766 ha, tedy zhruba 28 km², v nadmořské výšce 477 m n. m. Starostou města Vrchlabí je Jan Sobotka.  Nad Vrchlabím se vypíná dominantní hora Žalý (1019 m n. m.). Z rozhledny na jejím vrcholu je krásně vidět naše nejvyšší hora Sněžka i charakteristická špička vzdáleného Ještědu a za pěkného počasí dokonce celá třetina Čech.

Před tisíci lety bylo území Vrchlabí pokryto hustým pralesem s divokou zvěří. Postupný příchod českých a německých kolonistů byl spojen hlavně s těžbou a zpracováním drahých rud. Vyvrcholením tehdejší prosperity Vrchlabí bylo jeho povýšení na město s udělením znaku od císaře Ferdinanda I. v roce 1533. Velikou zásluhu na tom měl majitel zdejšího panství Kryštof Gendorf z Gendorfu, který byl tehdy nejvyšším horním hejtmanem Království českého (dnes by se řeklo ministrem hornictví). Za časů třicetileté války patřilo Vrchlabí vrchnímu veliteli císařských vojsk Albrechtu z Valdštejna. Palné a chladné zbraně vyráběné ve vrchlabských dílnách z místních materiálů se tak ocitly skoro na všech evropských bojištích.

Již od konce 19. století je Vrchlabí i centrem turismu. Každoročně jej navštíví mnoho domácích a zahraničních hostů. Využívají nabídek desítek restaurací, hotelů, pensionů, obchodů, půjčoven a dalšího širokého spektra služeb. Podobně bohaté jsou také kulturní a sportovní možnosti. Význam Vrchlabí pro cestovní ruch v Krkonoších dokládá i trojice lanovek s několika sjezdovkami všech kategorií a množství okolních upravovaných lyžařských běžeckých tras a v létě cyklotras. S příchodem průmyslové éry se Vrchlabí stalo jednou z bašt textilní výroby v celých Čechách. Strojírenská tradice se projevila i v pozdější výrobě automobilů. Je tomu již více jak 100 let co z vrchlabské továrny vyjelo první auto. Zdejší pobočka mladoboleslavské škodovky patří k oporám českého automobilového průmyslu, dnes se specializuje na výrobu a montáž převodovek.

Vrchlabí je též sídlem Správy Krkonošského národního parku a Svazku krkonošských měst a obcí. Veškeré podrobnosti je vám připraveno celoročně poskytnout Regionální turistické informační centrum Krkonoše, které najdete přímo na vrchlabském náměstí.