Regionální produkty

Regionální produkty v infocentru

Na území Krkonoš se můžete při nákupech setkat s výrobky označenými speciálním logem Krkonoše – originální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Krkonoších. Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také: dostatečně kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí a jedinečné ve vztahu ke Krkonoším – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou.

Krkonoše - originální produkt

Krkonoše - originální produkt

Cílem značení místních výrobků je zviditelnit region Krkonoše a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Krkonoš, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” krkonošské výrobce. Značku uděluje Místní akční skupina Krkonoše, z.s.

Více informací

Certifikovaných výrobků a zážitků je v Krkonoších mnoho, a to opravdu rozmanitých a různorodých, určených k jídlu a pití, k dekoraci, jako dárek, či k užitku při domácích pracích. Všechny výrobky i zážitky jsou označeny logem certifikace. Pokud se vám nějaký líbí, neváhejte, podpoříte místní drobné výrobce.

Certifikované výrobky a zážitky

Krkonošské certifikované produkty můžete zakoupit: