U nás začínají Krkonoše

Krkonoše

„Město na Labi“ i „Brána do Krkonoš“, to vše je Vrchlabí. Výhodná poloha ve středu pohoří nabízí možnosti výletů pěšky či s kolem do blízkého okolí nebo přímo na vrcholky hor. Vždyť u nás začínají Krkonoše!

Vrchlabí je sídlem Správy Krkonošského národního parku

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

Krkonoše je ostrovem arkto-alpínské tundry uprostřed Evropy, je unikátní mozaikou horských ekosystémů. Svahy hor osídlují horské lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva. Druhově bohaté jsou také karové oblasti, vzniklé působením ledovců v minulosti. Pro tuto výjimečnost a krajinnou hodnotu byly v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. Sídlem Správy Krkonošského národního parku je právě Vrchlabí, které leží víceméně uprostřed pohoří a není z něj nikam daleko.

Správa KRNAP

Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku

Největší krkonošské muzeum, nové Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku obývá bývalý klášter obutých Augustiniánů v centru Vrchlabí a představuje národní park a jeho bohatství v celé šíři a půvabu. Chcete poznat Krkonoše a nemuset při tom prošlapat pohorky? Téměř vše se dozvíte ve Vrchlabí pod jednou střechou a podle toho pak naplánujete výlety.

Muzeum Krkonoš

Křižovatka Krkonošských cyklobusů

Krkonošské cyklobusy

Nejezděte na kole do kopce a využijte síť autobusů pro pěší turisty i cykloturisty. Linek je celkem devět a ty páteřní se ve Vrchlabí kříží. Máte tak na výběr, můžete se vydat do různých směrů a usnadnit si výjezd do kopců.

Krkonošské cyklobusy

Výchozí místo turistických tras na hřebeny Krkonoš

Turistika v Krkonoších

Vydejte se na pěší výlet, cyklotrasu, výlet na běžkách, sněžnicích či skialpech. Poznat Krkonoše můžete i ze sedla koně. Cíl výletu i způsob přemísťování vám na míru doporučí v infocentru. 
Nejzajímavější turistické cíle, prověřené turistické trasy, zábavné naučné stezky a spoustu dalšího se dozvíte na oficiálních regionálních webových stránkách.

www.krkonose.eu

Labe

Řeka Labe

Labe, jedna z největších řek a vodních cest Evropy, pramení na Labské louce v Krkonoších v nadmořské výšce 1 387 m n. m. Horní tok řeky dal ve středověku název celé oblasti a posléze i vsi Vrchlabí, a to nejen v češtině (německy Hohenelbe, latinsky Albipolis). Labe ve Vrchlabí opouští sevřená horská údolí, avšak svým skalnatým korytem vytváří mimořádnou kulisu někdejšímu historickému sídlu prvních obyvatel, dnes centru občanského života nejvyšších a nejnavštěvovanějších českých hor.

Pohádkové Krkonoše

Pohádkové Krkonoše

Vrchlabské regionální infocentrum je jedním z mnoha razítkovacích míst zábavného putování a razítkovací hry Pohádkové Krkonoše. Navštívíte-li jej, nejenže získáte mnoho potřebných informací, ale také dostanete pracovní listy místních questů s Gendorfem a následně i vytoužené razítko a zaslouženou odměnu.

Pohádkové Krkonoše