Partnerská města

Evropské náměstí ve Vrchlabí

Vrchlabí je v partnerské spolupráci velmi aktivní a se svými přáteli z Německa, Francie, Polska se často potkává, komunikuje, rozvíjí společné projekty, vzájemně se inspiruje a buduje dlouhodobou a vzájemně prospěšnou partnerskou spolupráci.

Město Baunatal

Německo
Město Baunatal

Baunatal je město velmi mladé. Jeho historie začíná v roce 1966, kdy se sloučily čtyři sousední obce z údolí říčky Bauna v severním Hesensku. Do roku 1972 se postupně připojily ještě tři sousední obce, takže nyní má Baunatal již 28.000 obyvatel. Zcela nově vybudovaný střed města se správními budovami, sportovišti, obchodním centrem, krytým bazénem a dalšími vymoženostmi, ve spojení s tradiční zástavbou původních obcí poskytuje současným obyvatelům Baunatalu příjemný prostor k bydlení i práci.

O zaměstnanost se stará především velký automobilový závod Volkswagen, ve kterém pracuje asi 15.000 zaměstnanců. Právě přítomnost automobilových závodů Volkswagen v Baunatalu a Škoda ve Vrchlabí byla zřejmě prvotním důvodem pro vznik partnerství obou měst. K prvnímu kontaktu došlo již v r. 1989, kdy na pozvání KSV Baunatal odcestovala výprava sportovců odbíjené a karate TJ Spartak Vrchlabí. K podpisu oficiálního uzavření partnerské smlouvy mezi tehdejšími představiteli obou spřátelených měst došlo až 22. 6. 1991 v Baunatalu, v rámci oslav 25. výročí založení města.

Za více jak 20 let pravidelných výměnných zájezdů došlo k navázání mnoha opravdu upřímných přátelství mezi lidmi všech věkových kategorií, od dětí až po seniory, mezi vedením a zastupiteli obou měst, mezi sportovci a lidí různých organizací. Průměrný počet účastníků pravidelných oficiálních návštěv je kolem 50ti lidí, mnohdy i více. Každý lichý rok jsou vrchlabští ubytováni v rodinách svých přátel a v sudém roce tomu je naopak. Mimo tyto návštěvy se mnozí přátelé z obou měst setkávají i několikrát v roce soukromě a jejich přátelství přerostla téměř v příbuzenské vztahy a to i přesto, že Baunatal je od Vrchlabí vzdálen přes 600 km.

Baunatal

Město Trouville sur Mer

Francie
 Trouville sur Mer, Francie

Zhruba šestitisícové město Trouville sur Mer ležící na pobřeží Normandie asi 25 km od Le Havru zvyšuje v letní sezóně počet obyvatel na trojnásobek. Z původně rybářské vesnice, kterou v polovině 19. století objevil francouzský malíř Charles Mozin, se postupně stalo módní letovisko s vyhlášenou pláží, výstavnými hotely a penziony, kasinem, množstvím barů a restaurací. Ze své rybářské minulosti si ponechalo svoji chloubu, památkově chráněnou budovu "poissonerie" - rybárny, kterou místní rybáři dvakrát denně zásobují čerstvými plody moře.

Se svým mladším sourozencem, městem Deauville, které od něho dělí pouze řeka, patří Trouville v současnosti k nejznámějším letoviskům celé Francie. Kontakty s partnerským městem začaly již v roce 1989, k oficiálnímu podepsání partnerské smlouvy mezi oběma městy pak došlo v září 1993.

Oboustranně probíhá bohatá činnost a výměna skupin dětí, obyvatel (turistů) i spolků a organizací. Nejpilnější jsou Gymnázium Vrchlabí a College Charles Mozin. V kulturní oblasti proběhlo několik výstav ve Vrchlabí i v Trouville za spolupráce místních muzeí. Výměny s koncerty úspěšně organizují i hudební školy obou měst. Bohaté a časté jsou též kontakty představitelů zastupitelstev obou měst.

Spolupráci obou měst lze, i přes jejich značnou vzdálenost (1400 km) a počáteční jazykovou bariéru, označit za bohatou, úspěšnou a vskutku neformální. To potvrzuje nejen značný počet vzniklých přátelství a stále trvající zájem o výuku francouzštiny na vrchlabském gymnáziu, ale i právě probíhající kurs češtiny v partnerském Trouville.

Trouville sur Mer

Město Kowary

Polsko
Kowary, Polsko

Město Kowary leží v jihovýchodní části Jelenohorské kotliny na úpatí Krkonoš a Janovických Rudaw, na křižovatce historických obchodních cest. Území této oblasti je vhodné především k rodinným pěším výletům, a to jak v létě, tak i v zimě. Nachází se zde zákoutí a trasy, které vyhoví i těm nejnáročnějším turistům. Za pouhých pár hodin je možné dojít na nejvyšší vrchol Krkonošsko-sudetské soustavy – Sněžku (1 603 m n. m.).

Rozvoj města byl vždy spojen s hornictvím a kovářstvím. Dle lidových vyprávění, v r. 1148 valonský horník Laurentius Angelus našel na svahu kopce Rudnik železnou rudu. Krátce na to se údolí řeky Jedlice zaplnilo pecemi a kovárnami. Dne 4. září 1513 český a uherský král Vladislav II. Jagelonský udělil Kowarům městská privilegia. V 16. století bylo město, vedle Svídnice (Świdnica) a Vratislavi (Wrocław), nejvýznamnější železárenským centrem v Dolním Slezsku. Dnes se město Kowary, jehož významnou výhodou je výjimečně atraktivní poloha, snaží vytvořit obraz lázní s tradicemi, oblíbených mezi návštěvníky.

Kowary a Vrchlabí - partnerská města ležící na obou stranách Krkonoš. Města s podobnou rozlohou, která vznikla v přibližně stejné době (Kowary v r. 1513, Vrchlabí r. 1533). Kowary i Vrchlabí spojuje hornická minulost, průmyslová tradice i předpoklady pro rozvoj turistického ruchu. Blízkost obou měst, nejen vzdáleností 55 km, dává ty nejlepší předpoklady k další spolupráci a rozvíjení vzájemných vztahů. První dokument o spolupráci měst - Memorandum o přátelství, porozumění a spolupráci byl podepsán již 9. srpna 2007.

Kowary