Muzejní noc v klášteře

Zažijte noc v klášteře a prohlédněte si při tom novou muzejní expozici i klášterní kostel. Akce je součástí národního Festivalu muzejních nocí.

Muzejní noc v klášteře
Konání akce
Místo
Kde

Muzeum Krkonoš – Návštěvnické centrum KRNAP, klášter Vrchlabí

Více informací

Program:
18.00 vernisáž výstavy Velikáni krkonošské fotografie do roku 1918
19.30 koncert souboru zobcových fléten ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí Flauto Rosso
20.15 přednáška Současnost řádu augustiniánů, P. Mgr. Juan Provecho, OSA
21.00 koncert vrchlabského kvarteta Guiness Company
21.45 přednáška Vrchlabský augustiniánský klášter v proudu času, Mgr. Jiří Louda
22.30 varhanní koncert v klášterním kostele v podání BcA. Radka Hanuše

Mapa