Stezka vody městským parkem

Stezka vody městským parkem

2.4 km
1 hod.

Městský park ožívá vodou a vy se můžete vydat na naučnou Stezku vody! Najdete jezírka ukrytá v městském parku? Po naučné stezce se projdete kolem obnovených starých jezírek, objevíte tůně pro vážky a užijete si i výhledy na Vrchlabí a nedaleké hory.

Stará jezírka

V roce 2020 byla obnovena dvě jezírka, která tu před sto lety vybudoval původní Okrašlovací a sadovnický spolek. Kdysi je spojoval dřevěný mostek, zdobily kamenné chrliče a rozkvetlé skalky. Dnes je jejich podoba skromnější, ale o to přirozenější. Jezírka plní voda ze zimních dešťů a tajícího sněhu a nám připomíná, jak málo stačí pozdržet vodu, aby setrvala v parku až do konce léta. Vodní proud padá do jezírka i z nové studánky Patronka. Proč Patronka? Na místě vodního domečku se našla patrona. Jezírka jsou osazena čolky z nedaleké domácí tůně. Snad se jim tu bude líbit...

Jezírko na konci parku

Nezvykle mohutná hrázka se opírá o mostek, přes který se čas od času valila voda a plnila sklepy v níže ležících chalupách. Třpytící se vodní hladinu zastihnete jen část roku, a to na jaře a v době letních přívalových dešťů. Ty i dnes dokážou zvednou hladinu tak, že jde „voda přes hráz“, ale už bez ničivé síly. Jezírko má tedy funkci jakéhosi poldru, vodního díla, které zachytává a pomalu upouští divoké povodňové vody. Jeho jarní hladina se může stát vhodným trdlištěm pro některé žabí druhy.

Tůně pro vážky

Dvě tůně naleznete nad Městským parkem v rákosině, na konci meze lemované nově vysázeným stromořadím ovocných stromů. Cestu k tůním na jaře usnadní jednoduché dřevěné chodníky. A značení naučné stezky odradí od sešlapávání kvetoucích luk, které pečlivě obhospodařují místní zemědělci. Původně hustě zarostlé rákosí nás příjemně překvapilo. Po opatrném odbagrování téměř metrového nánosu rákosových kořenů se objevila vydatně prýštící voda, která se tu drží po celý rok. Ve velké i menší tůni je díky tomu stále živo. Otisky kopýtek v blátě připomenou, že tady pijí srnky, pravidelně sem zaletuje drobné ptactvo a ťuhýk ze své pozorovatelny na keři vyhlíží svou hmyzí kořist. Názvy živáčků u tůní naleznete na naučném panelu.

Pokud budete potřebovat poradit, získat více informací, stavte se v informačním centru pro leták s mapou trasy.

Naučnou Stezku vody pro místní i výletníky zbudoval Okrašlovací spolek ve Vrchlabí spolu s Regionálním turistickým informačním centrem Krkonoše. Projekt podpořila společnost Škoda Auto z grantové výzvy Tady jsem doma a město Vrchlabí.

Ke stažení