Vrchlabské hudební léto 2024

Klášterní kostel sv. Augustina

Série koncertů klasické hudby. Tradiční letní festival klasické hudby v srdci Krkonoš. Kulturní dům Střelnice v roce 2024 pořádá již 29. ročník, a to v nádherných prostorách klášterního kostela sv. Augustina ve Vrchlabí.

Letní večery s klasickou hudbou, ale nejen s tou, patří již XXIX. let k předním kulturním akcím města a krkonošského regionu. Vrchlabské hudební léto se tradičně koná v klášteře sv. Augustina, barokní perle Krkonoš a zároveň nekropoli rodiny Morzinů. Právě hrabě Václav Morzin (1675–1737) a jeho podpora italského skladatele, později věhlasného Antonia Vivaldiho, dala vzniknout koncertní řadě v rámci vrchlabského hudebního léta VIVALDI MORZIN IN MEMORIAM.

Klášterní koncerty mají jasnou dramaturgickou koncepci – špičkoví interpreti, perfektní hudební aranžmá a evropské, popř. světové koncertní zkušenosti. Zároveň však, vzhledem k úzké spolupráci se Základní uměleckou školou Karla Halíře, dostávají v programu svůj prostor i mladí hudebníci vzešlí z vrchlabské hudební školy. Součástí Vrchlabského hudebního léta je i zářijový koncert připomínající houslového virtuosa a vrchlabského rodáka Karla Halíře.

V minulých ročnících ve Vrchlabí vystoupili nejlepší čeští  a evropští muzikanti, mnozí již trvale působící např. ve Spojených státech, v Německu aj. Návštěvníci nedělních koncertů tak mohli slyšet přednes Jiřího Bárty (violoncello), Viléma Veverky (hoboj), Tomáše Kača (klavír), Ivana Ženatého (housle), Elizabeth Pitcairn (housle), Václava Hudečka (housle), Ludgera Lohmanna (varhany), Jany Bouškové (harfa), Jiřího Stivína (flétna), Stanislava Galina (klavír) a řadu dalších sólistů a hudebních těles.

Pokud nacházející časy dovolí, budou i další ročníky skvěle obsazené vynikajícími interprety.

V roce 2024 se můžete těšit na tyto koncerty: