Zámecká kaple Černínů-Morzinů

Zámecká kaple Černínů-Morzinů

Zámeckou kapli, ležící na okraji zámeckého parku a přístupnou kdysi přes dřevěný mostek a dnes z ulice Dobrovského za budovou Správy KRNAP, nechala postavit Aloisie Černín-Morzinová, dcera Rudolfa Morzina.

Zámecká kaple s hrobkou je postavena v novogotickém slohu, v letech 1887 až 1891. Autorem projektu byl Stephan Tragl. Interiér kaple je zdoben krásným novogotickým oltářem s pietou. Hrobka se nachází přímo pod kaplí, roku 1892 do ní byl uložen manžel hraběnky Luisy Heřman, o patnáct let později sama hraběnka. Od druhé světové války kaple slouží jako modlitebna československé husitské církve.

Kaple je sklenuta křížovou klenbou, veškerý interiér kromě několika lavic, kazatelny a obětního stolu je původní.  Oltář je stejně jako celá kaple zasvěcen Panně Marii Bolestné. Na jeho vrcholu se nachází socha Panny Marie oplakávající tělo Ježíše Krista. Tato dřevořezba Piety, a stejně jako reliéfy na oltáři, je pravděpodobně dílem J. Steinera. Reliéfy zachycují tři nejpodstatnější okamžiky ze života Ježíše z Nazaretu, tedy narození, ukřižování a nanebevzetí. Zajímavé a svým způsobem unikátní jsou detaily těchto reliéfů, například dva ďáblové obklopující Ježíše na kříži. Ten po jeho levici jej údajně prosí o odpuštění, zatímco ďábel po jeho pravici se mu vysmívá. 

Pod kaplí se nachází hrobka, i ta je sklenuta křížovou klenbou, kterou nesou pilíře a dvě řady sloupů. Ostatky členů rodu Černín–Morzin sem byly ukládány od roku 1891, kdy byl pohřben manžel Aloisie, Heřman Černín. Po něm zde kromě jeho manželky spočinul také jejich syn Rudolf s manželkou, jejich stejnojmenný syn, vnuk Egon a mnoho dalších příslušníků rodu.

V současnosti kaple patří a slouží Církvi Československé husitské. Každou neděli tak můžete od 9 hodin navštívit zdejší bohoslužbu a na Štědrý večer půlnoční mši. Kromě toho se zde konají svatební obřady a příležitostně komorní koncerty. 

Zámek i zámecká kaple jsou součástí komentovaných prohlídek

po nejzajímavějších a běžně uzavřených památkách ve Vrchlabí. Skupiny od 2 do 20 osob se na trasu mohou vydat během letních prázdnin každé pondělí a čtvrtek ve 12, 14 a 16 hodin. Začátek trasy je v Regionálním infocentru na náměstí v budově radnice. Mimo letní prázdniny jsou prohlídky možné pouze pro skupiny po předchozí domluvě.

Letní kino Tripsi v areálu kaple

Filmové letní večery pod širým nebem v areálu zámecké Morzinské kaple s možností dobrého občerstvení je ideálním zakončením aktivního dovolenkového i pracovního dne.

Více informací

Mapa

GPS
50.6252319N, 15.6062650E

Informace

Adresa

Ul. Dobrovského, 543 01 Vrchlabí

Další zajímavosti v okolí

Letní kino Tripsi
Letní kino Tripsi u zámecké kaple Černínů-Morzinů
Zámek Vrchlabí
Zámek
Krkonošské centrum environmentálního rozvoje KRTEK
Krkonošské centrum environmentálního rozvoje KRTEK
Augustiniánský klášter ve Vrchlabí
Augustiniánský klášter
Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí
Muzeum Krkonoš